www.vodari.sk

Partneri

Úspešným a dlhoročným pôsobením na trhu sme si vybudovali partnerstvá s najsilnejšími európskymi / svetovými značkami v oblasti vody, plynu a kúrenia :

Imergas

Značka IMMERGAS sa predáva na slovenskom trhu od roku 1998. Za túto krátku dobu pôsobenia si dokázala upevniť svoje postavenie, získať určité percento trhu a neustále napreduje. Výrobcom a distribútorom týchto tradičných a kondenzačných plynových kotlov najvyššej kvality je talianska spoločnosť IMMERGAS S.p.A. Na talianskom trhu je najpredávanejšou značkou v oblasti vykurovania a plynových kotlov. Značkou kvality je certifikát kvality ISO 9001, ktorý spoločnosť IMMERGAS získala v roku 1994.

Herz

Firma Herz Armaturen je jediným rakúskym a jedným z najvýznamnejších európskych výrobcov termostatických ventilov, armatúr pre vykurovacie sústavy a potrubia. Má sedem výrobných závodov v Európe a ďalej početné dcérske spoločnosti a zastúpenia po celom svete. Desiatky rokov skúseností a špecializácie na oblasť vykurovacej a regulačnej techniky tvorí základ pre úspešný vývoj nových výrobkov. Firma uplatňuje vyspelý systém riadenia kvality, ktorý už počas 60. rokov umožnil garantovať zákazníkom 5 rokov záruky na všetky výrobky. Pre všetky výrobky zahrnuté v záručných podmienkach platí táto lehota aj dnes, rovnako ako vysoké štandardy vo výrobe, ktoré zabezpečujú spoľahlivosť všetkých produktov. Firma HERZ Armaturen vlastný moderný systém riadenia kvality, ktorý je certifikovaný podľa ISO 9001, rovnako ako ďalšie národné a medzinárodné certifikáty pre celý výrobný sortiment. Termostatické ventily zodpovedajú norme EN 215.

Rehau

Pre energeticky úsporné stavby, využitie regeneratívnej energie, vodné hospodárstvo, ako aj mobilitu a Future Living dáva firma REHAU odpovede na ekologické a ekonomické témy budúcnosti. REHAU ako kompetentný partner v oblasti okenných a fasádnych prvkov, technického zabezpečenia budov a podzemného staviteľstva je TOP-dodávateľom na trhu. Vysoká profesionalita pri vývoji materiálov, až po neobmedzené možnosti riešenia na báze polymérov otvárajú našim zákazníkom a konečným spotrebiteľom fascinujúci úžitkový potenciál a sú základným predpokladom pre celosvetovo úspešnú prémiovú značku.

Protherm

Čísla hovoria presvedčivo. Vyše 50-percentný podiel na slovenskom trhu s nekondenzačnými kotlami a 35-percentný podiel na trhu s kondenzačnými kotlami zaraďuje spoločnosť Protherm, s. r. o., do pozície, keď sa značka aj na verejnosti vníma ako synonymum výrobku. Protherm vyrába : plynové kotle Protherm, elektro konvektory, thermoregulátor, teplovodný stacionárny kotol, kondenzačné kotle, elektro kotle, zásobníky teplej úžitkovej vody, klimatizácie.

Viessman

Skupina Viessmann je jeden z najvýznamnejších medzinárodných výrobcov vykurovacej, chladiarenskej a klimatizačnej techniky. Spoločnosť bola založená v roku 1917, zamestnáva 11 400 pracovníkov, obrat spoločnosti predstavuje 2,1 miliardy Euro. S 27 závodmi pre výrobu príp. pre energetiku a veľké projekty v 11 krajinách, s predajnými aktivitami v 74 krajinách, so 120 obchodnými zastúpeniami na celom svete je spoločnosť Viessmann zameraná skutočne medzinárodne. 55 percent obratu pripadá na export.

Korad

Výroba panelových radiátorov má v U. S. Steel (predtým VSŽ) Košice dlhoročnú tradíciu. Počiatky výroby radiátorov siahajú do roku 1968. Prvé zváracie linky boli dodané ZEZ Hořice (ČR) a skladali sa zo sólo strojov prepojených dopravníkmi. Výroba radiátorov vo VSŽ Košice začala typom PJ2 a pokračovala typmi PJ3, P4, P40 a P90, ktorý sa v rôznych modifikáciách vyrába aj v súčasnosti. Od roku 1990 sú radiátory vyrábané pod obchodnou značkou KORAD (KOšický RADiátor). Prvá výkonnejšia automatická zváracia linka bola postavená v roku 1976 a dodávateľom bola firma SCHLATTER zo Švajčiarska, ktorá je v tomto odbore na špičke v Európe. V roku 1990 bola sprevádzkovaná ďalšia, nová plnoautomatická linka od toho istého dodávateľa. Dvojvrstvové anoforetické farbenie radiátorov bolo zavedené v roku 1990 zakúpením automatickej farbiacej linky EISENMANN, ktorá bola v roku 2002 modernizovaná na kataforetický systém nanášania základnej farby. Pokračovaním modernizačných akcií bolo nainštalovanie modernej plnoautomatickej tlakovej kontroly radiátorov pre obidve linky na prelome rokov 2004 a 2005.


Spolupracujeme s :

Imergas
Protherm
Herz
Rehau